MUDr. Zuzana  Grebáčová 

                                                    - rádiológ -
                            - mamodiagnostik v rádiológii - 
       

     V roku 2001 som ukončila Lekársku fakultu UK v Bratislave. Následne som pracovala na Dermatovenerologickom oddelení v nemocnici v Skalici.

Od roku 2009 pracujem na Rádiologickom oddelení v skalickej nemocnici, od roku 2018 súčasne aj v Prsníkovej rádiologickej ambulancii v GPN Koch v Bratislave, kde pracujem až doteraz. 

V roku 2014 som absolvovala atestačnú skúšku v odbore rádiológia.

Špecializujem sa najmä na mamodiagnostiku, v roku 2021 som zložila certifikačnú skúšku v odbore Mamodiagnostik v rádiológii  s polročnou praxou na II. Rádiologickej klinike OUSA v Bratislave. Takisto však vykonávam aj široké spektrum ostatných sonografických vyšetrení!

V roku 2016 som obsolvovala skúšku z radiačnej ochrany.

V novootvorenej súkromnej ambulancii v Senici, kde som odborným garantom, vykonávam sonografické vyšetrenie prsníkov, sonografické vyšetrenie brucha, krku, mäkkých tkanív a pod.

Pravidelne sa vzdelávam na odborných seminároch a  kongresoch v odbore rádiólógia a mamodiagnostika, v rámci FNsP Skalica aj s opakovanou aktívnou prednáškovou účasťou.